Interaktivní tabule SMART

IInteraktivní tabule SMART

Interaktivní displeje SMART

Interaktivní displeje SMART

SMART Notebook
a Výukový SW

SMART Výukový SW

Lumio

by SMART

Lumio by SMART

ÚSPĚŠNÁ CESTA K INTERAKTIVNÍ VÝUCE

Interaktivní tabule se staly symbolem změny od křídy k modernímu způsobu výuky a SMART Notebook je celosvětově nejrozšířenější výukový software pro interaktivní výuku.

Nabízíme vám koncept, který vás provede světem toho nejlepšího z moderního školního prostředí, jež podporuje přístupy k výuce ve 21. století.

Proč používat interaktivní tabule či displeje?

S novými technologiemi se vyvíjejí také výukové metody. Moderní vyučovací proces už zdaleka není jen o tom, že učitel přednáší a žáci pasivně, znuděně, poslouchají. Ke slovu se hlásí interaktivita. Z posluchačů se stávají zapojení aktéři, které učení opravdu baví.

Interaktivní tabule/displej má obrovský potenciál pro zkvalitnění výuky. Tento potenciál se týká hlavně tří základních oblastí vyučování:

  • prezentace a demonstrace učiva (pomáhá učiteli prezentovat učivo živě a zajímavě prostřednictvím mnoha pomůcek)
  • motivace žáků a rozvoj digitálních kompetencí (zvyšuje zájem žáků o učivo, více se snaží, mají větší pocit zodpovědnosti a přirozeně rozvíjejí své digitální kompetence)
  • organizace hodin a podpora různých forem výuky (přispívá k přehlednějšímu strukturování a lepší organizaci hodin a především umožňuje efektivně přecházet od frontální výuky je skupinové práci či výuku individualizovat).

Interaktivní výuka u žáků a studentů rovněž jednoznačně podporuje práci s informacemi a rozvíjení myšlenkových dovedností vyššího typu, jako je analýza, syntéza, hodnocení.